Referanser

Leveransen omfatter totalt 2stk maskiner.
1stk luftkjølt med integrert frikjøling, av typen RTAF med skruekompressorer. Kuldeytelse 320kW
1 stk vannkjølt av typen RTWD med 2 separate kuldemediekretser med 1stk skruekompressor pr krets.

Kuldeytelse 460kW

Hus Vaskeri
1stk luftkjølt kjølemaskin for kjøling bygget. Maskin type CGAX035 med 4stk scroll kompressorer fordelt på 2 kuldemediekretser.

Kuldeytelse 105kW