Luft/Vann VP for Bolig og Næring

Polar Energis luft-vann varmepumper for eneboliger, industri og større bygg har med sin norskutviklede teknologi revolusjonert utnyttelsen av energien som skapes i varmepumpen. Teknologien skaper 80 grader på vannet i tanken uten at virkningsgraden reduseres, noe som fører til en energisparing på inntil 35% i forhold til sammenlignbare systemer som er på markedet i dag.

Bereder for bolig med tappevanns volum på 170l som kan oppnå hele 80 grader

uten å benytte el-tilskudd og forringe virkningsgraden på varmepumpen. Tappevannet forvarmes i en egen coil i rom-

oppvarmingsleden

i berederen, dette resulterer i at det kan tappes hele 450l tappevann før kapasiteten reduseres.


Temperaturen på vannbåren varme kan heves til 55 grader og er derfor optimal mot de aller fleste oppvarmings løsninger som radiatorsystem, gulvvarme, viftekonvektorer og ventilasjon.
 • Varmer tappevannet til 80 grader uten at (COP) virkningsgraden forringes.
 • Opptil 35% høyere årsvirkningsgrad (SCOP) enn sammenlignbare systemer.
 • Enkel innstallasjon.
 • Dobbel rør-vegger på spiral i tappevann, som garanterer at kuldemedie ikke kan lekke ut i tappevannet
 • Reduserer energikostnaddene med intill 75% i forhold til elektrisk oppvarming
 • Patentbeskyttede løsninger som er eiet av Polar Energi.

Tilgjengelig tank for bolig:

Polar Energi Multicomfort Industri

Polar Energi Multicomfort Industri er en allsidig range og har en varmekapasitet pr system fra 11kW til 30kW.

Tilgjengelige tanker:

 • Systemet kan om ønskelig kombinere oppvarming av forbruks-/ tappe-vann og vannbåren varme.
 • Tappevannet kan oppnå 75grader uten el-tilskudd og reduksjon av COP.
 • Systemet er enkelt å installere som medfører lave installasjonskostnader.
 • Effekt på varmesystemet økes enkelt med flere tanker i parallell.
 • Høy COP på systemet, opp mot 5

Polar Energi Norge