Produkter

Vi leverer kjølemaskiner, varmepumper og produkter til klima-markedet og har bl.a. agentur på TRANE - produkter.

Luftkjølte kjølemaskiner og varmepumper

Vannkjølte kjølemaskiner og varmepumper

Multipipe enheter

Fancoils

Frikjølingsenheter

Dataromkjølere

Pumpe moduler

Luft/Vann VP for Bolig og Næring